நேற்று 11-8-2014 அன்று சென்னை வியாசர்பாடியில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளியில் “நம் தேசம்” சார்பில் நடைபெற்ற “பல் விழிப்புணர்வு மருத்துவ முகாமின்” போது எடுக்கப்பட்ட சில காட்சிகள்….