தேசிய பார்வையற்றோருக்கான கூட்டமைப்பு

இன்று (28-02-2017) மாலை 3மணியளவில் நம்தேசம் சார்பில் அனகாபுத்தூரில் உள்ள தேசிய பார்வையற்றோருக்கான கூட்டமைப்பு (NFB) அலுவலகத்திற்கு சென்று பார்வையற்று கல்லூரிகளில் சேர்ந்து பட்டப்படிப்பு மற்றும் அரசு தேர்வுகளுக்கு படித்து வரும் சுமார் 84 பார்வையற்ற கல்லூரி மாணவர்களுக்கு (SanDisk 8Gb Pendrive,Files,Walking Stick) அவர்கள் படிப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள் மற்றும் தேசிய பார்வையற்றோர் கூட்டமைப்பிற்காக தகவல்களை பராமரிக்க பயன்படும் ஓர் இரும்பு பீரோ ஆகியன வழங்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்விற்கு NFB Project Director திரு.மனோகரன் அவர்கள் [...]